mind foundation history filtered mind foundation history filtered

A MIND két éve

Egy kutatói és professzionális szervezet fejlődése

Hungarian translation by Zsofia Elek.

 

This post is also available in: English English polski polski

MIND Foundation

MIND Foundation Team

Post written by Dr. Henrik Jungaberle and Lucca Jaeckel in 2018. Revised in 2020 by Marvin Däumichen, MA.

View full profile ››
Our work at MIND relies on donations from people like you.
If you share our vision and want to support psychedelic research and education, we are grateful for any amount you can give.
   Donate

Related Content

The latest posts connected to:
MIND News
  514688059
 • News
 • 7 minutes
 • december 24, 2018
 • Implementation & Society
Share:

Ez a blogbejegyzés a MIND Foundation gyökereiről nyújt történelmi beszámolót, és csak a MIND Foundation szervezeti fejlődésének első két évére terjed ki.

Disclaimer: This blog post translation has been contributed and reviewed by volunteers. The contributors do not represent the MIND Foundation. If you find mistakes or inconsistencies, or if something in the translation seems unclear, please let us know – we are thankful for any improvements.
If you want to help with your linguistic skills, please write to the same link and join the blog post translators!

„A tudós ember nem törekszik azonnali eredményre. Nem várja el hogy az általa kifejlesztett ötletek egyből elfogadásra találjanak. A munkája olyan mint a kertészé – a jövőnek szól. Az a küldetése, hogy lefektesse az alapokat azok számára akik majd utána következnek és irányt mutasson nekik.” Nikola Tesla

A MIND története 26 kutatóval, terapeutával és támogatóval kezdődött, akik 2016. november 26-án találkoztak Berlinben, és tették le a sarokkövét annak a szervezetnek, ami ma a MIND Foundation. Hamarosan megállapodtak a jövőképben: „ A pszichedelikus élmenynek személyes és társadalmi fejlődés értékes eszközévé emelése.” Ezenkívül a következő módszereket vázolták fel: evidencia alapú oktatás, magas színvonalú kutatás a megváltozott tudatállapotok nehézségeivel, kockázataival és potenciáljával kapcsolatban, legyenek azok akár szer vagy egyéb módszer által kiváltottak, és ezek terápiás valamint személyes fejlődésbeli alkalmazása.

A pszichedelikus reneszánsz kétségtelenül megteremtette a porondot a pszichedelikus élmény iránt érdeklődő számos csoportosulás számára a közösségépítő csoportoktól, a kutatási irányultságú társadalmi célú szervezetek mellett, az akadémiai és közösségileg finanszírozott intézményekig. A széles spektrumot tekintve úgy döntöttünk, hogy sok energiát és időt fektetünk a MIND kezdeti korszakában annak a professzionális szervezetnek a megalapozásába, amivé válni szeretnénk. Az alapvető értékeinkként válaszottuk a professzionalizmust, innovációt, kapcsolódást, közösséget, integritást és az együttérzést. Ezek az értékek, valamint az átláthatóság és a tudományos megközelítés együtt formálta a szervezetünket azzá, ami most: egy független, közhasznú, a német jog szerint bejegyzett társasággá.

A MIND Foundation jellemzői:

Strukturálisan a MIND a FINDER szárnyai alatti alszervezetként indult. A FINDER egy jótékonysági, non-profit, a német törvények szerint bejegyzett szervezet. A MIND Foundation európai hatókörű, és az egész világon vannak szövetségesei, így elsődlegesen az angol nyelvet haszánálja. Míg a MIND egy tudományos szervezetként alapult meg azért, hogy kutatási projekteket tervezzen, támogasson és valósítson meg, emellett célja a terápiás és orvostudományi területen dolgozók szakmai támogatása is.

A MIND helyesli a transzdiszciplináris megközelítést, és igyekszik előmozdítani a pszichedelikus kutatást és annak gyakorlati alkalmazását az emberi fejlődés, egészség, jóllét elősegítése és a tudományos bizonyítékokon alapuló beavatkozások és szabályozás, valamint a közösségépítés terén.

Hogy azek az ambíciók megvalósulhassanak, a szervezet különböző strukturális összetétellel és irányító bizottságokkal kísérletezett, köztük öt fős igazgatósággal, a fizetett személyzet kis szegmensével és mélyen elkötelezett önkéntes munkatársak nagyobb csoportjával. Mindeközben növekedett, szakmaibbá vált és minél jobb működésre törekedett az adott erőforrások felhasználásával. Így hát, az első két év során a munkatársak bizottságokba szerveződtek. Végül a MIND háromféle tagsági formát alakított ki, kutatóit, szakmait és barátit/támogatóit, melyek nagyrészt változatlanok maradtak.

A szervezeti struktúra 2017-ben és 2018-ban

A MIND igazgatósága

A MIND Dr. sc. hum. Henrik Jungaberle és Dr. med. Andrea Jungaberle (-leánykori nevén Andrea Zeuch) kezdeményzésére indult. Az átlátható és hatékony struktúra érdekében öt tagú végrehajtó testületet állítottak össze, melyet a fent említettek mellett más motivált és különböző szakmai háttérrel és képességekkel rendelkező emberek alkottak, akik mind a saját hátterüknek megfelelően vállaltak felelősséget. Ezek a szervezet irányítása mellett projektekkel kapcsolatos tevékenységeket is magukba foglaltak, melyekben a MIND Foundation soha nem szenvedett hiányt – épp ellenkezőleg – úgy tűnik, egyre csak elfoglaltabbak lettünk.

Ezenkívül, a MIND 2017. szeptember 9-én megalapította a Tudományos Tanácsadó Testületét, mely megbízott kutatókból-, és tudósokból áll, akik beleegyeztek, hogy képviselik és tanácsadóként támogatják a MIND Foundation-t.

Bizottságok és koordinátorok

A MIND Foundation legnagyobb testülete projektorientált munkacsoportokból áll, amelyeket bizottságoknak hívnak, és mindegyiket egy-egy koordinátor vezet. Az 1-es ábra egy szervezeti diagramot mutat be, amely ábrázolja a MIND összes csoportját és tevékenységét, amik az első két év során jelentek meg. A hatékony átláthatóság érdekében valamint azért, hogy a sok aktív önkéntes számára áttekintést nyújtsunk a már eleve összetett szervezeti struktúrával kapcsolatban, csoportokat hoztunk létre az összes bizottság számára, és beillesztettük mindnek a projektjét a diagramba.

A továbbiakban röviden bemutatjuk azokat a főbb projekteket, amelyeket bizottságaink 2017-2018 során valósítottak meg, vagy amelyek még folyamatban vannak. Míg minden egyes projekt elsődlegesen egy-egy bizottsághoz van rendelve, a különböző bizottságok személyzete és tevékenységei között vannak átfedések, és ennek megfelelően több bizottság több projektben is érdekelt.

Tudományos Bizottság

Eredetileg a Tudományos Bizottság képezi a MIND Foundation tevékenységeinek középpontját. Amint az az ábrán látható, a Tudományos Bizottság nagyon elfoglalt, és a projektek nagy száma megakadályozza azok részletesebb leírását, és más bizottságok rovására foglalná a helyet. Kérjük, kövesse a projektek linkjét, hogy többet megtudhasson róluk, mivel sok a mai napig folyamatban van:

 • A pszilocibin és depresszió tanulmány (a Charité Berlinnel és a CIMH Mannheimmal együttműködésben)
 • Az Insight Konferenciasorozat
 • A Drug Science 2017 támogatása
 • A MIND Akadémia felépítése
 • uniMIND tudományos folyóirat klubbok
 • Tudományos publikációs projektek és a MIND Blog
 • Tudományos szakdolgozatok szupervíziója (pl. Thesis Support Service a tagok számára)
 • Az ASC Study Monitor

 

Terápiás és Fejlesztési Bizottság

A Terápiás és Fejlesztési Bizottság egy nemzetközi terapeuta-csoportból áll, mely olyan pszichiátereket, más orvosi tevékenységet folytató szakembereket, pszichológusokat és egyéb pszichoterápiás képzettségűeket csoportosít akik érdeklődnek a módosult tudatállapotokat integráló (ASC) pszichoterápiák iránt. A Bizottság célja a szigorúan szakmai és tudományos bizonyítékokon alapuló módszerek kidolgozása, melyek módosult tudatállapotokon alapulnak. Ennek során a Terápiás Bizottság szorosan együttműködött más bizottságokkal (például a Tudományetikai és Megelőzés Bizottsággal). A Terápiás Bizottság tevékenységei a következők voltak:

 

 • Képzési program fejlesztése terapeutáknak és más szakmabelieknek, akik a módosult tudatállapotok területén dolgoznak – ez a projekt azóta a Drug Science Programmá fejlődte ki magát
 • Az európai integrációs terapeuták hálózatának fejlesztése, mely összekapcsolja a módosult tudatállapotok integrálására szakosodott terapeutákat
 • Beyond Experience – integrációs workshopok összeállítása
Megelőzés, Ártalomcsökkentés és Oktatási Bizottság (PrevEd)

A PrevEd Bizottság főbb tevékenységei az elmúlt két évben a következőek voltak:

 • A Beyond Experience integrációs workshop sorozat megtervezése és tesztelése, melynek fő célja az, hogy olyanokat támogasson, akik megterhelő pszichedelikus élményeket tapasztalnak meg, és segít nekik azoknak a készségeknek kialakításában, melyek szükségesek az élmény mélyebb és hosszan tartó pozitív hatásának eléréséhez. Az első kurzusok Amszterdamban és Berlinben kerütek megrendezésre.
 • Több mint 40 újság- , rádió- és TV-csatornabeli megjelenés foglalkozott a MIND-al az első 24 hónapban (például Henrik Jungaberle a Beyond Psychedelics Konferencián (2018) és Andrea Jungaberle a Deutsche Welle TV-ben (2018)).

 

Tagsági Bizottság

2017 végére a MIND Foundation körülbelül összesen 175 taggal rendelkezett. Annak érdekében, hogy a tagok a lehető legjobb tapasztalatot szerezzék a MIND-dal kapcsolatban, a szervezet létrehozott egy a tagsági és az aktív tagok integrációjának valamint a személyzeti konfliktusokkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozó adminisztrációs részleget. Ezentúl, a tagok rendszeresen kapnak hírlevelet a legújabb fejleményekről és részvételi valamint munka lehetőségekről a MIND-tagok és -munkatársak szélesebb hálózatán belülről.

Adománygyűjtő Bizottság

Az Adománygyűjtő Bizottság kulcsfontosságú szerepet játszott az európai pszichedelikus tapasztalatok kutatásának megkönnyítésében annak anyagi lehetőségeinek biztosításával. Feladata volt a BEYOND EXPERIENCE integrációs műhelyek és a Lucia No. 3 ülések, marketingjének biztosítása, melyeknek a berlini MIND-iroda ad helyet.

Ezenkívül az Adománygyűjtő Bizottság az adományozók nagylelkű hozzájárulásának segítségével egy maroknyi teljes- és részmunkaidős állást hozott létre a MIND-nál, valamint az első MIND doktori ösztöndíjat.

Etikai Bizottság

A kezdetektől fogva nyilvánvaló volt, hogy a MIND-nak szigorú megközelítést kell kialakítania a szervezeti és az egyéni etikai kérdések vonatkozásában. 2017 első hónapjaiban az Etikai Bizottság magatartási kódexet dolgozott ki, amelyenek betartása minden munkatárs kötelessége a MIND-al végzett munkája során a szervezet integritásának megvédése érdekében. Az olyan kérdések, mint „Hogyan akarjuk magunkat tagsági alapon működő pszichedelikus tudományos szervezetként elhelyezni?” és „Milyen szabályokat és koncepciókat szeretnénk képviselni?” voltak az etikai és szervezeti kultúra fejlődésének fő mozgatórugói.

A MIND folyamatos fejlesztésével és számos projektjével az Etikai Bizottság hozzájárult a szervezet etikai integritásának megalapozásához, mindig szem előtt tartva a közös jövőképet.

 

 

Műszaki Bizottság

A Műszaki Bizottságnak nagy szerepe volt a MIND webhelyének felépítésében, amely 2017. február 1-jén jelent meg online, ez nagy teljesítmény volt, tekintve, hogy az első találkozó 2016. november végén történt! A nagyvonalú szoftveradományok révén minden tag számára jól integrált online struktúrát (csoportalapú online kommunikáció és tárolás, e-mail, fórumok) és irodai szoftvereket tud a MIND biztosítani, amelyekhez a Műszaki Bizottság strukturális támogatást nyújtott.

Public Relations Bizottság

A Public Relations (PR) bizottság legfőbb feladata a MIND kommunikációjának bonyolítása az együttműködőkkel, a döntéshozókkal, a támogatókkal, az újságírókkal és az érdeklődő nyilvánossággal. A pszichedelikus és általában a módosult tudatállapotok területén mindig is döntő fontosságú volt, hogy a MIND egyértelműen tudományos szervezetként pozicionálja magát. A Public Relations Bizottság segíti a MIND imázsának kialakítását és a szervezet szakértői kommunikációjának forrása.

A PR Bizottság tevékenységei közé tartozik a MIND weboldal és a blog, a hírlevél és a különböző közösségi médiacsatornák karbantartása is.

Mindemellett a PR Bizottság részt vesz a MIND Akadémia eseményeinek reklámozásában és tudósítja a követőket a MIND növekvő számú tudományos publikációjával, sajtó- és média megjelenéseivel kapcsolatban.

Még egyszer visszatekintve a MIND első két évére,

azt biztonsággal állíthatjuk, hogy a projekt mindigis ambiciózus volt már az elejétől kezdve. Szerencsések vagyunk, hogy olyan intelligens és elkötelezett, sokféle háttérrel rendelkező emberek csoportja áll mögöttünk, akik osztoznak az elképzeléseinkben és hajlandóak voltak időt és energiát szentelni annak, hogy valami önmaguknál nagyobbat hozzanak létre. Ez is azt mutatja, hogy kellő céltudatossággal és elkötelezettséggel, szervezettséggel és kitartással, szigorral és ésszerűséggel egy kis csoport is nagy dolgokat képes elérni, és mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ezt folytassuk tovább. És mielőtt megfeledkeznénk róluk, a tagok és támogatók növekvö csapatának is nagyon köszönjük, hogy támogatták a munkánkat!

Habár a szervezetünk nőtt és változott, új szövettségek formálódtak és projektek keltek életre, biztosak vagyunk afelől, hogy megőrizzük az eredeti céljaink és integritásunk, és folytatjuk a humanitárius jövőképünk irányába való törekvést. Köszönet mindenkinek, aki támogatást nyújtott a MIND gyermeki korszakában. Mindannyian együtt tanítottuk a MIND-ot járni, eztán maratont futunk és nem fogunk elfáradni.

Our work at MIND relies on donations from people like you.

If you share our vision and want to support psychedelic research and education, we are grateful for any amount you can give.