music psychedelic therapy filtered  music psychedelic therapy filtered
Kristine Mitchell, M.Sc.

Scientific Journalist

Kristine Mitchell is a scientific journalist with a background in biopsychology and music cognition.

View full profile ››

Translated by Gabriela Sawicka

Our work at MIND relies on donations from people like you.
If you share our vision and want to support psychedelic research and education, we are grateful for any amount you can give.
   Donate
    175891998
  • Essay
  • 8 minutes
  • 28 czerwca, 2019
  • Arts & Music
  • Mental Health
  • Psychedelic Therapy
Share:

Disclaimer: This blog post translation has been contributed and reviewed by volunteers. The contributors do not represent the MIND Foundation. If you find mistakes or inconsistencies, or if something in the translation seems unclear, please let us know – we are thankful for any improvements.
If you want to help with your linguistic skills, please write to the same link and join the blog post translators!

 

Głęboki związek pomiędzy muzyką i umysłem wpływa na nasze doświadczenia na poziomie mózgu, emocji i ciała.

Muzyka może odgrywać istotną rolę w doświadczeniach psychodelicznych. Medycyna tradycyjna i praktyki duchowe, które wykorzystują psychodeliki, konsekwentnie korzystają z elementów muzycznych. Ktokolwiek doświadczył odmiennego stanu świadomości mógłby przyznać, że muzyka towarzysząca tak zwanemu „set and setting” ma unikalną moc wpływania na doświadczenie psychodeliczne. W ostatnim czasie naukowcy rozpoczęli badania nad znaczeniem muzyki we wzmacnianiu pozytywnych wyników klinicznych podczas terapii przy użyciu środków psychodelicznych. Aby lepiej zrozumieć potencjalną rolę muzyki w badaniach nad psychodelikami, zagłębimy się w historyczny związek pomiędzy odmiennymi stanami świadomości i muzyką, wpływ muzyki na mózg i ciało, oraz przyszłe zastosowania muzyki w terapiach wykorzystujących substancje psychodeliczne.

Muzyka jako przewodnik: przeszłość i teraźniejszość

Muzyka jest właściwie uniwersalnym zjawiskiem u ludzi, występującym jako kluczowy element rozrywki, pracy, interakcji społecznych, jak i praktyk medycznych i duchowych.1 Różnorodne zwyczaje i tradycje, wiążące się z wykorzystaniem psychodelików, odbywają się prawie zawsze w obecności muzyki.2 Począwszy od przyśpiewek (jęz. keczua: Ikaro) towarzyszących ceremonii ayahuasca, przez muzyczne komponenty w rytuałach spożywania grzybów halucynogennych przez Mazateków, po rytuały z użyciem ibogainy w zachodniej Afryce, muzyka znana jest ze swojej istotnej roli w uzdrawianiu fizycznym i duchowym.3 Wraz z odkryciem LSD i późniejszą falą badań nad psychodelikami w latach 60. XX wieku, rozwinęła się wzmożona świadomość wpływu muzyki na pomoc terapeutyczną. Opracowane zostały nawet wytyczne do zastosowania muzyki w warunkach klinicznych, aby lepiej asystować poszczególnym fazom doświadczeń psychodelicznych.4 Poprzez różnorodne kultury i etapy historii, połączenie muzyki i substancji psychoaktywnych służyło wspomaganiu oczyszczenia emocjonalnego i wspierało rozwój osobisty.

Muzyka w mózgu, ciele i umyśle

Istnieje wiele ewolucyjnych teorii na temat funkcji muzyki starających się wyjaśnić jej wpływ na nasz rozwój i kulturę, na przykład poprzez jej działanie na więzi społeczne i rolę w doborze partnerów. Ponadto, nasze zrozumienie efektów muzyki na procesy neurologiczne i psychologiczne stale się pogłębia. Słuchanie ulubionych melodii nie tylko zmienia aktywność autonomicznego układu nerwowego (wpływając na tętno, napięcie mięśni i oddychanie), ale także wywołuje aktywność fal mózgu, które porównywalne są z tymi wywołanymi przez spożycie środków pobudzających, na przykład kokainy.5 Badania naukowe w dziedzinie psychologii muzyki wykazują, że aktywność neuronów ulega synchronizacji z rytmem pochodzącym z zewnątrz, powodując modyfikacje fal mózgowych oraz stanu umysłu.

Naukowcy starają się zrozumieć, czy muzyka może mieć właściwości wywołujące odmienne stany świadomości, czy po prostu im towarzyszy i potęguje nasze doświadczenia.5 Udowodniono, że serotoninergiczne substancje psychodeliczne mają znaczący wpływ na odbieranie muzyki. Obszary mózgu aktywowane przez muzykę częściowo pokrywają się ze strukturami mózgu modyfikowanymi przez spożywanie psychodelików, które silnie oddziałują na percepcję słuchową. Badanie przeprowadzone przez Kaelen et al. wykazało, że synergia pomiędzy LSD i muzyką zwiększa łączność neuronową w korze parahipokampowej i korze wzrokowej. Zmiany te powiązane są z natężeniem w mentalnym obrazowaniu (czyli zdolności do wizualnego wyobrażenia przedmiotów lub sytuacji) i w odtwarzaniu autobiograficznych wspomnień z przeszłości.7 Głęboki związek między muzyką a mózgiem wpływa na nasze doświadczenia na poziomie neurologicznym, cielesnym oraz emocjonalnym.

Muzyka i Terapia Psychodelikami

W warunkach terapeutycznych, muzyka często potęguje emocje i zdolność do mentalnego obrazowania, a nawet „przejmuje kontrolę” i staje się przewodnikiem doświadczenia psychodelicznego.6 Związek ten działa obustronnie: ostanie badania wykazały, że psylocybina potęguje percepcję piękna i wartości muzyki,8 a obecność muzyki jest powiązana ze wzmożonym występowaniem doświadczeń mistycznych w warunkach klinicznych. Pacjenci podkreślali również istotne znaczenie muzyki w ich doświadczeniach podczas psychoterapii.9 Muzyka dostarcza uczucia spokoju i bezpieczeństwa pacjentom podającym się terapii z użyciem psychodelików.Wspomaga ona również zmagania z psychologicznymi trudnościami, których rozwiązanie może przerodzić się w ’emocjonalny punkt zwrotny’, powszechnie towarzyszący terapiom wykorzystującym substancje psychodeliczne.10 Przede wszystkim, muzyka zdaje się odgrywać kluczową rolę w otoczeniu pacjenta przy terapii psychodelikami; ostatnio została ona uznana za ‘ukrytego terapeutę’6 dzięki silnemu związkowi pomiędzy intensywnością doświadczeń muzycznych i pozytywnymi wynikami terapii.

Podsumowanie

Wraz z rozwojem dziedziny badań nad psychodelikami, muzyka staje się ważnym czynnikiem do rozważenia. W przyszłości dostosowanie muzyki do pacjenta mogłoby pomóc w zharmonizowaniu terapeutycznego doświadczenia i w potęgowaniu korzystnych rezultatów terapii. Muzyka może towarzyszyć, ułatwiać i naprowadzać swobodną ekspresję emocji, kreując bezpieczną przestrzeń do rezygnacji z psychologicznej samokontroli. Terapeutyczne efekty muzyki są szeroko uznawane w literaturze, jak i w opiece zdrowotnej. Łącząc te odkrycia ze wskazówkami pochodzącymi z lokalnych tradycji i wynikami badań nad zastosowaniem psychodelików, nie można przeoczyć pozytywnego związku między muzyką i psychodelikami oraz ich zdolnością do wywoływania korzystnych zmian.

Our work at MIND relies on donations from people like you.

If you share our vision and want to support psychedelic research and education, we are grateful for any amount you can give.

Bibliografia:

1. Hargreaves, D. J., & North, A. C. (1999). The functions of music in everyday life: Redefining the social in music psychology. Psychology of Music, 27(1), 71–83. doi:10.1177/0305735699271007

2. Nettl, B. (1956). Music in primitive culture, 51–53. Cambridge, MA: Harvard University Press.

3. Barrett, F. S., Preller, K. H., & Kaelen, M. (2018). Psychedelics and music: neuroscience and therapeutic implications. International Review of Psychiatry, 30(4), 350–362.

4. Bonny, H. L., & Pahnke, W. N. (1972). The use of music in psychedelic (LSD) psychotherapy. Journal of Music Therapy, 9(2), 87.

5. Fachner, J. (2011). Time is the key–music and altered states of consciousness. Altering consciousness: A multidisciplinary perspective, 1, 355–376.

6. Kaelen, M., Giribaldi, B., Raine, J., Evans, L., Timmerman, C., Rodriguez, N., … & Carhart-Harris, R. (2018). The hidden therapist: evidence for a central role of music in psychedelic therapy. Psychopharmacology, 235(2), 505–519

7. Kaelen, M., Roseman, L., Kahan, J., Santos-Ribeiro, A., Orban, C., Lorenz, R., … Carhart-Harris, R. (2016). LSD modulates music-induced imagery via changes in parahippocampal connectivity. European Neuropsychopharmacology: The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 26(7), 1099–1109. doi:S0924- 977X(16)30016-5

8. Carbonaro, T. M., Johnson, M. W., Hurwitz, E., & Griffiths, R. R. (2018). Double-blind comparison of the two hallucinogens psilocybin and dextromethorphan: similarities and differences in subjective experiences. Psychopharmacology, 235(2), 521–534.

9. Shalit, R. (2012). Efficiency of psychotherapy involving altered states of consciousness: a call to reconsider our spiritual stance at the clinic. International Body Psychotherapy Journal, 11(2), 7–24.

10. Barrett, F. S., Preller, K. H., Herdener, M., Janata, P., & Vollenweider, F. X. (2017). Serotonin 2A receptor signaling underlies LSD-induced alteration of the neural response to dynamic changes in music. Cerebral Cortex, 28(11), 3939–3950